Tietoa hankkeesta

Tervetuloa seuraamaan TAHTI – taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen -hanketta!

TAHTI_juliste_web (1)

1.4.2018 – 31.8.2020

Rahoittaja: ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Toteuttajat: Aikuiskoulutus TAITAJA (koordinaattori), EKAMI, Luksia, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja TAKK.

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia työelämässä ja opiskelussa vaadittavien ja tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan ammatillisen ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin.

Lisäksi pyritään edistämään ammatillisten opettajien ja kouluttajien digitaalista ohjausosaamista ja digitaitoja vahvistamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa kouluttajan työssä.

Tervetuloa TAHTI-hankkeen äärelle myös Facebook-ryhmässä!