Tuotokset

Tälle sivulle on koottu hankkeen tuloksia ja tuotoksia!

_____________________________________________________________________________________

TAHTI-verkoston yhteinen malli opiskelijoiden tukitoimista:

Toisen asteen ammatillinen koulutus_TAHTI-tukitoimet

 

TAHTI-verkoston malli 3. sektorin ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä:

Dia1

_____________________________________________________________________________________

EKAMIn malli osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta:
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen MALLI

 

TAKKin malli HOKS-prosessin tueksi:
TahtiTAKK_kouluttajan_HOKS_TARKISTUSLISTAT

HOKS-tarkistuslistat ovat vastuukouluttajille tarkoitettuja arkea helpottavia työkaluja. Tarkistuslistojen avulla vastuukouluttaja pystyy nopeasti ja helposti varmistamaan, että toimii opiskelijoiden kanssa eri HOKS-prosessin vaiheissa ohjeistusten mukaisesti. Näin myös mm. opiskeluvalmiudet tulee käytyä läpi heti opintojen alkuvaiheessa ja opiskelija saa tarvitsemansa tuen ja ohjauksen. 

 

Salon mallinnus digitaalisen ympäristön sisällöistä:
SSKKY_toiminta_digitaalisessa_ymparistossa

Salon seudun ammattiopistossa tehtiin työnjakoa YTO-aineissa, kun ”Toiminta digitaalisessa ympäristössä” -tutkinnon osa integroitui aloille. Mallinnus auttaa havainnollistamaan erilaisten sähköisten työvälineiden laajuutta ja roolia omassa ammattialassa. Mallinnuksesta on tehty myös Thinglink-kuva.

 

_____________________________________________________________________________________

Esimerkkejä hankkeessa kehitetyistä perustaitovalmennuksista

_____________________________________________________________________________________

Luksian kuvaus opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista:

Luksia_TAHTI_OPVA

 

TAKKin Orientaatiojakson malli:
Orientaatiojaksolla opiskeluvalmiuksien ja perustaitotason kartoitus, sekä tukitoimet tarvittaessa (mm. ohjaus Tahti-valmennuksiin).

TAHTI_TAKK_Orientaatiojaksomalli

_____________________________________________________________________________________

Esimerkkejä hankkeessa tuotetuista opetus-, opiskelu- ja tukimateriaaleista

_____________________________________________________________________________________

EKAMIn kooste maahanmuuttajakoulutuksista:

Kuka on maahanmuuttaja

_____________________________________________________________________________________

Henkilöstövalmennuksia:

TahtiTAKK osallistui henkilöstövalmennusten palvelutarjottimen suunnitteluun ja toteutukseen. Liitteessä kuvaus palvelutarjottimesta sekä esimerkkejä TahtiTAKKin henkilöstövalmennuksista:
TahtiTAKK_henkilöstön_koulutustarjotin